9. augusta 2016

Technológia

Jednou z hlavných predností bezdrôtovej technológie z-wave pri domácej automatizácii je rýchla a čistá dodatočná inštalácia v už existujúcom prostredí. Pri realizácii nie sú potrebné žiadne, alebo len minimálne zásahy do stavebnej konštrukcie domu a využívajú sa už existujúce prvky elektroinštalácie.

Bezdrôtová komunikácia prebieha na vlastnej zabezpečenej frekvencii (868.42 Mhz) a nikto, okrem Vás, nemôže túto sieť používať. Pri navrhovaní tejto technológie bola prvoradá predovšetkým bezpečnosť. Každý prvok domácej inteligencie je pevne spárovaný s centrálnou jednotkou a bez fizyckej prítomnosti nie je možné pripojiť ho k inej jednotke, ani odpojiť od existujúcej.

Srdcom celého systému je centrálna jednotka. Je to v podstate počítač prispôsobený na tento účel a obsahuje v sebe už aj software na ovládanie domu. Táto jednotka môže byť umiestnená kdekoľvek v dome, stačí jej len prístup k internetu a elektrickej energii. Pri výbere centrálnej jednotky je dobré poznať svoju predstavu cieľového stavu v budúcnosti, aby centrálna jednotka plne postačovala Vašim požiadávkam.

zwave

Ďalšími kľúčovými prvkami domácej inteligencie sú takzvané aktory, senzory a merače. Tieto prvky zabezpečujú samotné ovládanie zariadení a najčastejšie sa inštalujú priamo do elektrických krabíc za vypínač, alebo k samotnému ovládanému zariadeniu. Sú napájané priamo zo siete, alebo batériou, aby nebolo potrebné ťahať elektrické káble. Životnosť batérií sa pohybuje v rokoch, takže ich častej výmeny sa nemusíte obávať. Navyše zariadenia napájané batériou fungujú aj pri výpadku elektrickej energie. Existujú stovky rôznych zariadení pomocou ktorých sa dá docieliť takmer akýkoľvek Vami želaný výsledok.

devices

 

Okrem z-wave technológie sú na trhu dostupné aj ďalšie štandardy ako zigBee, alebo zariadenia napojené priamo na Wifi, Bluetooth, alebo operujúce na vlastnej frekvencii. Pri rozumnom návrhu budúceho používania domu sa dá celý systém navrhnúť tak, aby sa do neho dali zakomponovať aj tieto zariadenia.

scene

Príklad toho ako vyzerá prostredie v ktorom sa nastavujú scény. Táto scéna každé ráno o 6:35, za predpokladu že nie je aktivivaný alarm a vypnuté budenie, otvorí žalúzie vo vybraných izbách.

Cenovo je vďaka univerzálnosti a množstvu dostupných zariadení z ktorých si môžete vyberať, táto technológia neporovnateľne lacnejšia (tvrdí sa že až 10 násobne) v porovnaní s káblovým riešením domácej inteligencie. Okrem toho je prostredie v ktorom sa celá domácnosť spravuje veľmi intuitívne a tak aj laik si vie nastaviť to, ako sa majú jednotlivé zariadenia správať.