Keď vypadne elektrika v domácnosti s rozumom.

Z času na čas sa v každej lokalite stane, že vypadne elektrická energia. Tento výpadok môže byť dočasný a trvať pár minút, v niektorých prípadoch pár hodín. Horšia situácia nastane, ak výpadok nie je zapríčinený na starne dodávateľa, ale je spôsobený vyhodeným ističom v byte či dome. A ak sa takýto výpadok stane v čase kedy nie je nikto doma prítomný (dovolenka, služobná cesta a pod.), prekvapenie po návrate v podobe roztopenej mrazničky, skazených potravinách, nepoliatom a vyschnutom trávniku, alebo v zime premrznutom dome, môže byť pre majiteľa veľmi nepríjemné a drahé.

Moja posledná skúsenosť je podobného charakteru, aj keď so šťastnejším koncom. Vďaka na terase zabudnutej predlžovačke, do ktorej sa dostala voda, bol vyhodený hlavný istič pri elektromeroch. Lenže ja som v tom čase bol 200km od domu s plánovaným návratom o 3 dni. A ako som sa o tomto výpadku vôbec dozvedel? Vďaka priebežnému meraniu spotreby elektrickej energie v dome a nastavenej notifikácii pre prípad výpadku energie alebo vysokého odberu, som sa to dozvedel v podstate ihneď a mohol som začať konať. Jeden telefonát ochotným susedom a za pár minút bol istič nahodený. Takže konečný výsledok: zachránené potraviny v chladničke a mrazničke a predídenie ďalším škodám v podobe vytopenej kuchyne z roztopenej mrazničky. Nehovoriac o tom, že po návrate by ma čakal nevykúrený dom.

Pritom takéto riešenie je jednoduché. Všetko čo k tomu potrebujete je:

  • Centrálna jednotka ktorá riadi domácnosť a dajú sa v nej nastaviť pravidlá notifikovania.
  • Centrálne meranie elektrickej energie pri ističoch, dá sa však riešiť aj lokálnym meraním na vybranom spotrebiči s nepretržitým odberom.
  • Záložný zdroj ktorý napája centrálnu jednotku a router s pripojením na internet.
  • A dobrých susedov 🙂

Okrem samotných notifikácií máte aj prehľad o aktuálnej spotrebe Vašej domácnosti, vrátane historických dát, vďaka čomu budete vedieť zoptimalizovať spotrebu energie.

Ak máte záujem o viacej informácií, neváhajte nás kontaktovať.

zujembutton

Pridaj komentár